Regulamin nabywania i realizacji bonu podarunkowego

SPRZEDAJĄCY
HEALTH & BEAUTY KOSMETOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zakopiańska 34,
30-418 Kraków
NIP: 6793261677
REGON: 524619159

Adres siedziby firmy oraz biuro obsługi klienta
ul. Zakopiańska 34,
30-418 Kraków

Adres reklamacyjny oraz adres do zwrotów
ul. Zakopiańska 34,
30-418 Kraków

 1. Definicje: Bon upominkowy, zwany dalej Bonem – bon na określony zabieg/i lub na określoną kwotę nabywany przez Klienta Salonu, zwanego dalej Zamawiającym, dla osoby trzeciej, zwanej dalej Obdarowaną. Salon Health & beauty, w którym nabywany i realizowany jest Bon.
 2. Po dokonaniu płatności za zamówienie bon podarunkowy zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Zamawiającego.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow w tym płatności BLIK, szybkie płatności banków dostępnych na polskim rynku, jak również płacenie kartą płatniczą oraz Google Pay. Więcej informacji na temat wspieranych metod płatości na stronie internetowej paynow http://www.paynow.pl.
 4. Bony kwotowe upoważniają do skorzystania z usług/zakupu produktów zgodnie z obowiązującym cennikiem, bony na zabieg upoważniają do skorzystania z wybranego w zamówieniu zabiegu.
 5. Obdarowany zobowiązany jest do wcześniejszej rezerwacji dogodnego terminu wizyty pod numerem telefonu Salonu bądź przez aplikację do rezerwacji wizyt Booksy.
 6. Bon ważny jest 12 miesięcy od momentu jego nabycia.
 7. Do 14 dni po zakupie bonu można odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kamila.pieczyrak.h.a.b@gmail.com.
 8. Po upływnie 14 dni od zakupu bony nie podlegają zwrotowi, ani wymianie na gotówkę, jednak można go odstąpić dowolnie wybranej osobie.
 9. W przypadku, gdy wartość usługi jest niższa niż wartość Bonu, Salon nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy wartości. Kwota która pozostaje niewykorzystana może zostać zrealizowana jako płatność przy kolejnej wizycie.
 10. W przypadku, gdy wartość usługi przekroczy wartość Bonu, Obdarowany dopłaca różnicę.
 11. Jeżeli Bon obejmuje zabiegi, które z powodu istnienia przeciwwskazań nie mogą zostać wykonane u Obdarowanego, istnieje możliwość ich zamiany na inne o tej samej lub podobnej wartości.
 12. Bon może zostać zrealizowany podczas kilku wizyt w Salonie.
 13. Bon może być wykorzystany do zapłaty za usługi tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.
 14. W przypadku sytuacji nie ujętych w niniejszym Regulaminie decyzje podejmuje właściciel Salonu.
 15. Reklamacje: Wszelkie ewentualne reklamacje dotyczące Voucherów winny być zgłaszane sprzedającemu na adres e‑mail kamila.pieczyrak.h.a.b@gmail.com Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji. Sprzedawca rozpatrzy poprawnie zgłoszoną reklamację w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania zgłoszenia, chyba że dla rzetelnego jej rozpatrzenia koniecznym będzie dostarczenie sprzedającemu dodatkowych informacji. W takim wypadku powyższy termin liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.
 16. Dostawa: Po zakupie Voucher jest wysyłany elektroniczna poprzez e-mail. Wysyłka elektroniczna przez email jest bezpłatna.
 17. Ochrona danych osobowych:
  • Kupujący dokonując zamówienia bonu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu zamówień w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchwalenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu zawarcia, realizacji lub rozwiązania umowy sprzedaży Kart Podarunkowych i realizacji Usług.
  • Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, którego dane znajdują się w zakładce „kontakt” niniejszej strony internetowej.
  • Kupującemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
  • Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zakupu Bonów. Podczas dokonania zakupu i przed realizacją Bonu, Zamawiający i Obdarowany oświadczają, iż zapoznali się z jego treścią w całości i akceptują ją w całości.